Example page

This is an example page for your Chevereto site. You can edit and learn from this file located in /content/pages/default/privacy.php. If you want a real world example you should check the contact page which is contact.php in the same folder.

Creating and editing pages

To add or modify a page go to Dashboard > Settings > Pages and do what you need. From the admin dashboard you can add pages, change page type, set the display order and more.

Custom styles and coding

Chevereto pages uses full PHP code which gives you the power to highly customize how a page should look and operate. You can use your own header, footer, style sheets, etc. You can even create pages that look completely different from the main site look and and use all the system classes and functions (Both G\ and Chevereto) to make it easier and yet more powerful.

More help

If you need more help we suggest you to go to Chevereto support and read the G\ Library documentation. View the code of this file will also help you to understand the magic behind this system.

Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách click vào ảnh preview
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách chạm vào ảnh preview
Bạn có thể thêm nhiều ảnh từ máy tính hoặc ảnh từ URLs.
Đang upload 0 hình ảnh (0% Hoàn tất)
Đang tiến hành upload. Bạn vui lòng đợi vài giây nhé!
Upload xong rồi!
Hình ảnh vừa up đã được thêm vàophần cập nhật ảnh ở trang chủ. Bạn có thể tạo album ảnh để gom lại quản lý dễ hơn hoặc chuyển những hình ảnh này vào các album ảnh đã tạo.
Bạn có thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu những hình ảnh upload vào tải khoản giúp quản lý ảnh dễ dàng hơn.
Không có ảnh nào được upload thành công.
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    hoặc hủy
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF tối đa 2 MB